Privacy Policy

 Wholay
นโยบายว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Wholay

นโยบายว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ (“นโยบาย” “ข้อกำหนด” หรือ “SRR”) ต่อไปนี้เราจะเรียกบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ว่า Wholay  นับจากนี้จะถือเอาเอกสารฉบับนี้เป็นข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งจะควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับ Wholay รวมทั้งการบริการทั้งหมดของ Wholay  ซึ่งการใช้งานหรือการเข้าถึงการบริการของ Wholay จะหมายความว่าคุณได้ตกลงตามนโยบายนี้ (ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวตามข้อที่ 12 ด้านล่าง) นอกจากนี้คุณจะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในส่วนท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการและหลักการทำงานของ Wholay เนื่องจาก Wholay ให้บริการด้านต่างๆหลายด้าน Wholayจึงจะขอให้คุณพิจารณาและยอมรับข้อกำหนดซึ่งใช้เป็นข้อบังคับต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับแอพฯ หรือบริการอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงของแอพฯ, ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับแอพฯ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้จะใช้ควบคุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพฯ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว

1.) นโยบายความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นมากที่สุด เราได้ออกแบบนโยบายข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Wholay ร่วมกับผู้อื่น วิธีการที่เราจัดเก็บและสามารถนำเนื้อหาข้อมูลส่วนตัวของคุณเข้าสู่ระบบ AMiSC (Areeya Metaya integrity Social Credit) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลความดี เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจและใช้นโยบายดังกล่าวนี้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมกับเรา

2.) การแชร์เนื้อหาและข้อมูล
คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์บน Wholay และคุณก็สามารถควบคุมวิธีการแชร์ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิและข้อกำหนดการใช้งานดังนี้
          2.1) สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปถ่ายและวิดีโอ (เนื้อหา IP) คุณให้การอนุญาตเราเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าแอพพลิเคชั่นของคุณ คุณได้ให้ใบอนุญาตแก่เราซึ่งเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจง สามารถถ่ายโอนได้ สามารถให้ใบอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกสำหรับการใช้เนื้อหา IP ใดๆ ที่คุณโพสต์ลงบน Wholay หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ Wholay (ใบอนุญาต IP) ใบอนุญาต IP นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหา IP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณออก ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาของคุณถูกแชร์กับผู้อื่นไปแล้วและบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ลบเนื้อหานั้นออก
          2.2) เมื่อคุณลบเนื้อหา IP ออก เนื้อหานั้นจะถูกลบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการล้างถังขยะ (recycle bin) บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกอาจยังคงมีอยู่ในสำเนาสำรองภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม (แต่จะไม่มีการนำไปให้แก่ผู้อื่น)
          2.3) เมื่อคุณใช้Wholay แอพพลิเคชั่นดังกล่าวอาจจะขออนุญาตคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลของคุณ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ เรากำหนดให้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อตกลงที่คุณมีกับแอพพลิเคชั่นนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าแอพพลิเคชั่นนั้นสามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รวมถึงวิธีการที่คุณสามารถควบคุมประเภทของข้อมูลที่ผู้อื่นสามารถแชร์กับแอพพลิเคชั่น โปรดอ่านนโยบายข้อมูลและหน้าแพลตฟอร์มของเรา)
          2.4) เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งผู้คนนอก Wholay เข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับคุณ (ได้แก่ ชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ)
          2.5) เรายินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับ Wholay เสมอ แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดในการที่จะต้องชดใช้ให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว (เช่นเดียวกันกับที่คุณไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้)

3.) ความปลอดภัย
เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ Wholay มีความปลอดภัย แต่เราไม่อาจจะรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด เราจำเป็นต้องให้คุณช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ Wholay ซึ่งรวมถึงการที่คุณจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ :
          3.1) คุณจะต้องไม่โพสต์การสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน Wholay
          3.2) คุณจะต้องไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ หรือเข้าถึง Wholay โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น การใช้บอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสเครเปอร์) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า
          3.3) คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายที่ผิดกฎหมายบน Wholay เช่น แชร์ลูกโซ่ การพนันออนไลน์ การค้าสิ่งผิดกฏหมาย
          3.4) คุณจะต้องไม่อัพโหลดไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ
           3.5) คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของบุคคลอื่น
          3.6) คุณจะต้องไม่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใช้รายอื่นใด
          3.7) คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพโป๊เปลือยหรือภาพความรุนแรงหรือมีความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม
          3.8) คุณจะต้องไม่พัฒนาหรือให้บริการแอพพลิเคชั่นจากบุคคลที่สามที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ การนัดออกเดท หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อื่นๆ (รวมทั้งโฆษณา) โดยที่ไม่มีการจำกัดตามอายุที่เหมาะสม
          3.9) คุณจะต้องไม่ใช้ Wholay เพื่อทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
          3.10) คุณจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจทำให้การทำงานหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมของ Wholay ต้องเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการเข้าไปรบกวนการแสดงความคิดเห็น หรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของ Wholay
          3.11) คุณจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายนี้ของเรา

4.) การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้
ผู้ใช้ Wholay จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นข้อผูกพันบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
          4.1) คุณจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใดๆ บน Wholay หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามที่นอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
          4.2) คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี
          4.3) หากเกิดกรณีการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
          4.4) คุณจะไม่ใช้ไทม์ไลน์ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าของคุณเองหรือผู้อื่น
          4.5) คุณจะไม่ใช้ Wholay หากคุณมีอายุไม่ถึง 13 ปี
          4.6) คุณจะไม่ใช้ Wholay หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ
          4.7) คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
          4.8) คุณจะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสผ่านลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ
          4.9) คุณจะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้แก่ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
          4.10) หากคุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวอักษรระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)

5) การปกป้องสิทธิของบุคคลอื่น
เราเคารพสิทธิของผู้อื่นและหวังว่าคุณจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน
          5.1) คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาหรือดำเนินการใดๆ บน Wholay ซึ่งเป็นการละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย
          5.2) เราสามารถลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงบน Wholay ได้ หากเราพิจารณาว่าเป็นการละเมิดคำแถลงนี้หรือนโยบายของเรา
          5.3) เราจัดให้มีเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เข้าไปที่หน้าทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
          5.4) หากเราลบเนื้อหาของคุณเนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุณเชื่อว่าเราลบออกด้วยความผิดพลาด เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข
          5.5) หากคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยซ้ำซาก เราจะปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสม
          5.6) คุณจะไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันจนน่าสับสน เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนตามคำแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
          5.7) หากคุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เหล่านั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณ (ไม่ใช่ Wholay) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ และโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณรวบรวมและคุณจะใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร
          5.8) คุณจะไม่โพสต์เอกสารระบุตัวตนของผู้ใดหรือข้อมูลด้านการเงินที่มีความละเอียดอ่อนลงบน Wholay
          5.9) คุณจะไม่แท็กผู้ใช้หรือส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น Wholay นำเสนอการเครื่องมือรายงานทางโซเชียลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแท็กได้

6.) โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ
          6.1) ในปัจจุบัน เราได้มอบบริการนี้บนมือถือฟรี แต่โปรดทราบว่าจะยังคงมีการคิดอัตราราคาและค่าธรรมเนียมตามปกติจากผู้ให้บริการของคุณ เช่น ค่าบริการการส่งข้อความและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
          6.2) ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องอัพเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้บน Wholay ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์เก่า
          6.3) คุณยินยอมและให้สิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถซิงค์อุปกรณ์ของตนเข้ากับข้อมูลที่แสดงบน Wholay (รวมทั้งผ่านแอพพลิเคชั่น)

7.) การชำระเงิน
หากมีการชำระเงินบน Wholay นั่นหมายความว่าคุณยินยอมตามข้อตกลงที่นอกเหนือของผู้เข้าร่วมใช้งานWholay เพราะในระบบของWholayจะไม่มีนโยบายการชำระค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้ตามข้อกำหนดอื่นๆในอนาคต

8.) ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้พัฒนา/ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์
หากคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติงานกับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มหรือหากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มของ Wholay

9.) เกี่ยวกับโฆษณาและเนื้อหาในเชิงพาณิชย์อื่นๆที่จัดให้มีหรือได้รับจากการพัฒนาโดย Wholay
เป้าหมายของเราคือการนำเสนอเนื้อหาเพื่อการสนับสนุนให้สังคมเกิดการแบ่งปัน ให้สังคมได้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้และผู้สนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าว คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
          9.1) คุณอนุญาตให้เราแสดงชื่อ รูปโปรไฟล์ เนื้อหา และข้อมูลอื่นๆในเชิงสถิติของคุณ เพื่อการได้รับการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานกับ Wholayและกับคุณ ตัวอย่างเช่น การมอบคะแนนความดีให้กับบริษัทหรือแบรนด์สินค้า คุณอนุญาตให้ธุรกิจหรือหน่วยงานเหล่านั้นสนับสนุนงบประมาณให้แก่เราสำหรับการแสดงชื่อและ/หรือรูปโปรไฟล์ของคุณร่วมกับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยใดๆให้แก่คุณ หากคุณได้เลือกที่จะเข้าร่วมในเนื้อหาหรือข้อมูลหรือกิจกรรมของธุรกิจหรือหน่วยงานนั้นๆ เราจะเคารพการเลือกเพื่อเข้าร่วมของคุณ
          9.2) เราจะไม่มอบเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณแก่ผู้สนับสนุนโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
          9.3) คุณเข้าใจดีว่าเราอาจไม่สามารถระบุบริการและการสื่อสารที่อาจจะมีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากธุรกิจในลักษณะนี้ได้เสมอ

10.) ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้งาน
หากคุณใช้อินเตอร์เฟซการสร้างบัญชีผู้ใช้แบบเป็นทางการ (Official User Account) บน Wholay เพื่อใช้งานในการโฆษณาหรือนำเสนอข้อมูลในเชิงธุรกิจจากบัญชีผู้ใช้แบบเป็นทางการของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งานบัญชีผู้ใช้แบบเป็นทางการของเรา

11.) ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์
ผู้ใช้ Wholay จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นข้อผูกพันบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
          11.1) หากคุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ติดตั้งแบบเอกเทศ(แอพพลิเคชั่น)หรือปลั๊กอินส่วนของเบราว์เซอร์ หมายความว่าคุณยินยอมให้ซอฟต์แวร์นั้นอาจจะมีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเกรด การอัพเดต และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากเราได้เป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
          11.2) คุณจะไม่ดัดแปลง สร้างงานลอกเลียน แยกส่วน หรือพยายามที่จะแยกรหัสต้นทางจากเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้สิทธิการใช้งานแบบเปิดแหล่งที่มา หรือเราเป็นผู้ให้สิทธิ์การอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแก่คุณ

12.) การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ใช้ Wholay จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นข้อผูกพันบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
          12.1) เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ เหล่านี้ และจะให้โอกาสคุณได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนที่คุณจะใช้บริการของเราต่อไป
          12.2) หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่อ้างถึงในหรือรวมอยู่ในคำแถลงนี้ เราจะจัดให้มีคำประกาศบนหน้าการกำกับดูแลเว็บไซต์
          12.3) การที่คุณใช้บริการของ Wholay ต่อไปหลังจากที่มีประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของเรา แสดงว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนด นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ของเรา

13.) การสิ้นสุด
หากคุณฝ่าฝืนตัวบทและเจตนารมณ์ของคำแถลงนี้ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้เรามีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เราอาจหยุดการนำเสนอเนื้อหา Wholay ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้หรือปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณได้ทุกเมื่อ ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด คำแถลงนี้จะสิ้นสุดลง แต่ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้: 2.2, 2.4, 3 – 5, 9.3 และ 13 – 17

14.) ข้อโต้แย้ง
หากคุณฝ่าฝืนตัวบทและเจตนารมณ์ของคำแถลงนี้ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้เรามีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เราอาจหยุดการนำเสนอเนื้อหา Wholay ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถลบบัญชีผู้ใช้หรือปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณได้ทุกเมื่อ ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด คำแถลงนี้จะสิ้นสุดลง แต่ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้: 2.2, 2.4, 3 – 5, 9.3 และ 13 – 17
          14.1) คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ หรือข้อโต้แย้ง (ข้อเรียกร้อง) ใดก็ตามที่คุณมีกับเรา อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ Wholay แต่เฉพาะในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาสำหรับ เขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียหรือศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ในซานมาเทโอเคาน์ตี้เท่านั้น และคุณตกลงที่จะยื่นเรื่องให้แก่เขตอำนาจตามหลักบุคคลของศาลเหล่านี้ เพื่อจุดประสงค์ในการฟ้องร้องคดีสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดเหล่านี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะครอบคลุมคำแถลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา โดยไม่สำคัญว่าจะมีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่
          14.2) หากใครก็ตามมีข้อเรียกร้องต่อเราโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำ การยินยอม หรือข้อมูลของคุณบน Wholay คุณจะเป็นผู้ชดใช้และมิให้เราต้องรับผิดชอบอันเนื่องมาจากและเกี่ยวกับค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าในประเภทใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่เราก็ไม่อาจควบคุมหรือชี้นำการกระทำของผู้ใช้บน Wholay ได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งหรือแชร์บน Wholay เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย หรือไม่น่าพึงประสงค์ที่คุณอาจประสบบน Wholay ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รายใดก็ตามของ Wholay ไม่ว่าบนระบบออนไลน์หรือออฟไลน์
         14.3) เราพยายามที่จะดูแลประสิทธิภาพของ Wholay ดำเนินการให้ปราศจากจุดบกพร่อง และมีความปลอดภัย แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการใช้งานของคุณเอง เราจัดให้มี Wholay ในรูปแบบที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับรองว่า Wholay จะมีปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ Wholay จะทำงานได้เสมอโดยที่ไม่มีการขัดข้อง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง Wholay ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม และคุณให้เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายใดก็ตาม ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก อันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงในทางใดก็ตามกับข้อเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมีต่อบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้น หากคุณเป็นพลเมืองของแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ตามมาตรา 1542 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งระบุว่า: การปลดหนี้ทั่วไปไม่ได้ขยายถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่รู้หรือสงสัยว่ามีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตนในเวลาที่ทำการปลดหนี้ ซึ่งหากตนทราบ จะกระทบต่อการชำระหนี้ของตนกับลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาอันเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้หรือ Wholay แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายเหล่านี้แล้วก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเราซึ่งเกิดจากคำแถลงนี้หรือ Wholay จะมีขอบเขตไม่มากเกินกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100 ดอลลาร์) หรือจำนวนที่คุณได้จ่ายให้แก่เราในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมให้มีการจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิด หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาบังคับใช้กับคุณ ในกรณีเช่นนี้ ความรับผิดของ Wholay จะจำกัดอยู่เพียงระดับสูงสุดซึ่งอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับ

15.) ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคน แต่เราก็พยายามเคารพกฎหมายท้องถิ่นด้วยในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดดังต่อไปนี้บังคับใช้กับผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ซึ่งมีการโต้ตอบกับ Wholay อยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา :
          15.1) คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาและได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา
          15.2) หากคุณอยู่ในประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการห้ามสินค้า หรือมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการค้าบน Wholay (เช่น การโฆษณาหรือการชำระเงิน) หรือให้บริการแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ คุณจะไม่ใช้ Wholay หากคุณถูกห้ามมิให้รับสินค้า บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา
          15.3) ดูข้อตกลงเฉพาะบางประการที่บังคับใช้เฉพาะกับผู้ใช้ชาวเยอรมัน

16.) คำนิยาม
          16.1) คำว่า “Wholay” หรือ “บริการ Wholay” หมายถึงฟีเจอร์และบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ www.wholay.com และเว็บไซต์อื่นใดก็ตามที่เป็นแบรนด์ Wholay หรือแบรนด์ร่วม (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชั่นสากล วิดเจ็ต และเวอร์ชั่นบนโทรศัพท์มือถือ) (ข) แพลตฟอร์มของเรา (ค) โซเชียลปลั๊กอิน เช่น ปุ่มให้คะแนนความดี(AMiSC) ปุ่มแชร์เนื้อหา และข้อเสนออื่นๆ ในลักษณะนี้ และ (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง Wholay ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัทว่าแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราจะใช้ข้อกำหนดอื่น ที่มิใช่ SRR ฉบับนี้
          16.2) คำว่า “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ชุด API และบริการ (เช่น เนื้อหา) ที่ทำให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและผู้ให้บริการเว็บไซต์ สามารถดึงข้อมูลจาก Wholay หรือให้ข้อมูลแก่เราได้
          16.3) คำว่า “ข้อมูล” หมายถึง ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ รวมถึงการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับ Wholay
           16.4) คำว่า “เนื้อหา” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ จัดหามา หรือแชร์โดยใช้บริการของ Wholay
          16.5) คำว่า “ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลผู้ใช้” หรือ “ข้อมูลของผู้ใช้” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่สามสามารถดึงจาก Wholay หรือจัดหาให้แก่ Wholay ผ่านทางแพลตฟอร์ม
          16.6) คำว่า “โพสต์” หมายถึง โพสต์บน Wholay หรือการทำให้มีขึ้นโดยใช้Wholay
           16.7) คำว่า “ใช้” หมายถึง การใช้ รัน คัดลอก จัดแสดงหรือแสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ แก้ไข แปล และสร้างงานที่ลอกเลียนขึ้นมา
          16.8) คำว่า “แอพพลิเคชั่น” หมายถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงสิ่งอื่นใดก็ตามที่รับหรือเคยได้รับข้อมูลจากเรา  หากคุณไม่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มอีกต่อไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเรา คำว่าแอพพลิเคชั่นจะนำมาใช้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลดังกล่าวออก
          16.9) คำว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถึงรายการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้

17.) อื่น ๆ
          17.1) หากคุณเป็นผู้อาศัยหรือมีสถานประกอบการในประเทศไทย คำแถลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Wholay,หรือมิเช่นนั้น คำแถลงนี้จะถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ บริษัท อารียา เมตายา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด Areeya metaya(Social Enterprise) Co.,Ltd. การอ้างอิงถึง “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายความถึง Wholay หรือบริษัท อารียา เมตายา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
          17.2) คำแถลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Wholay และแทนที่ข้อตกลงใดก็ตามที่มีก่อนหน้านี้
          17.3) หากพบว่าส่วนใดก็ตามของคำแถลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
          17.4) หากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแถลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
          17.5) การแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามในคำแถลงนี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเรา
          17.6) คุณจะไม่โอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้คำแถลงนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
          17.7) สิทธิ์และข้อผูกพันของเราทั้งหมดภายใต้คำแถลงนี้สามารถมอบหมายได้โดยอิสระโดยเรา เมื่อเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือหนทางอื่นใด
          17.8) ไม่มีส่วนใดในคำแถลงนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามกฎหมายได้
          17.9) คำแถลงนี้ไม่ใช่การมอบสิทธิ์ในการได้รับประโยชน์ให้แก่บุคคลที่สาม
          17.10) เราขอสงวนสิทธิ์ทุกประการที่ไม่ได้มีการมอบให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง
          17.11) คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้หรือเข้าถึง Wholay

การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการของ Wholay หมายความว่าคุณตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวมและใช้งานเนื้อหาและข้อมูลดังข้างต้นได้ตามนโยบายข้อมูลตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว คุณยังสามารถดูเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Wholay ของคุณ:

  • หน้าแพลตฟอร์ม: หน้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเพิ่มแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกหรือใช้ Wholay Connect รวมถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจใช้ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณ
  • ข้อกำหนดการชำระเงิน: ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้นำมาบังคับใช้กับการชำระเงินทั้งหมดที่กระทำบนหรือผ่านทาง Wholay เว้นแต่จะมีการระบุให้ใช้ข้อตกลงอื่น
  • นโยบายแพลตฟอร์มของ Wholay หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่างๆ ที่นำมาใช้กับแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเว็บไซต์ Connect
  • นโยบายการโฆษณา: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายต่างๆ ที่นำมาใช้กับโฆษณาบน Wholay
  • ข้อตกลงการโฆษณาด้วยตนเอง: ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้เมื่อคุณใช้อินเทอร์เฟซการโฆษณาด้วยตนเองเพื่อสร้าง ส่ง หรือแสดงโฆษณาหรือกิจกรรมหรือเนื้อหาอื่นในเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมหรือเนื้อหาอื่นที่ได้รับการสนับสนุน
  • หลักเกณฑ์การโปรโมท: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้หากคุณจัดให้มีการประกวด การชิงโชค และโปรโมชั่นประเภทอื่นๆ บน Wholay
  • ทรัพยากรของแบรนด์ Wholay: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงนโยบายที่นำมาใช้เมื่อใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ และภาพหน้าจอของ Wholay
  • วิธีการรายงานข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • เงื่อนไขของเพจ: หลักเกณฑ์เหล่านี้ใช้บังคับกับการที่คุณใช้เพจ Wholay
  • มาตรฐานชุมชน: หลักเกณฑ์เหล่านี้แสดงถึงความคาดหมายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยัง Wholay และกิจกรรมของคุณบน Wholay

หากต้องการเข้าถึงคำแถลงว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบในภาษาต่างๆ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาสำหรับเซสชัน Wholay ของคุณ