ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Wholay

Wholay เป็นระบบส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกันด้วยความจริงใจ โปร่งใส เราสร้าง Wholay เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้ และผู้รับ เรามีความหวังว่าระบบของเราจะสามารถเชื่อมต่อสังคม และร่วมสร้างสังคม ชุมชน ที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และมีความสุขอย่างยั่งยืน

การลงทะเบียน

.

 หลังติดตั้ง Wholay ผู้เข้าใช้สามารถเรียกดูโพสต์ต่างๆ ในระบบได้ แต่จะไม่สามารถสร้างโพส ให้ใจ หรือทำฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในระบบได้

การลงทะเบียนสามารถทำได้จาก Email Address และหมายเลขโทรศัพท์ หลังผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนแล้วจึงจะใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้

ผู้ลงทะเบียนในระบบจะเป็นได้ทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางการสร้างโพสต์ในระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. แตะที่ปุ่มลงทะเบียน ระบบจะแสดงหน้าจอให้ป้อนข้อมูลสำหรับลงทะเบียน ดังภาพ

2. ผู้ลงทะเบียนต้องทำการใส่ภาพตัวตน โดยแตะที่ภาพตัวตนเพื่อเลือกจากอัลบั้มภาพในเครื่อง หรือแตะที่กล้องเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นถ่ายภาพ ทั้งนี้ต้องทำการยืนยันอนุญาตใช้ฟังก์ชั่นถ่ายภาพก่อนจึงจะทำการถ่ายภาพได้
3. ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกใส่ภาพพื้นหลังได้ โดยแตะที่ไอคอนภาพ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกภาพจากคลังภาพพื้นหลังที่มีให้ หรือเลือกจากอัลบั้มภาพในเครื่อง
4. ผู้ลงทะเบียนต้องระบุ Email Address และหมายเลขโทรศัพท์
5. ผู้ลงทะเบียนต้องทำการระบุรหัสผ่าน โดยให้ระบุไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร สามารถระบุได้ทั้ง ตัวอักษร และตัวเลข 
6. ทำการใส่ ยืนยันรหัสผ่าน โดยต้องเหมือนกับรหัสผ่านด้านบน
7. ป้อนชื่อที่ต้องการแสดงให้ผู้อื่นเห็น
8. ป้อนคำประจำตัว เพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็น เช่น ข้อความสั้นๆ ที่แสดงถึงตัวตน
9. หลังใส่ข้อมูลแล้ว แตะ บันทึก ระบบจะทำการลงทะเบียนให้ และแสดงหน้าจอหลัก เพื่อให้ใช้งานต่อไป

การลงชื่อเข้าใช้

.

หลังทำการลงทะเบียนแล้ว เมื่อออกจากระบบ และต้องการเปิดเข้าใช้ใหม่ ผู้ใช้งานสามารถทำการลงชื่อเข้าใช้ เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ในระบบ เช่น สร้างโพส ให้ใจ หรือส่งข้อความ เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

.

  1. เมื่อเปิด Wholay จะมีหน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าใช้ ดังภาพ
  2. ป้อน Email ที่ใช้ลงทะเบียน
  3. ป้อนรหัสผ่าน ทั้งนี้สามารถแตะปุ่ม ดวงตา เพื่อดูว่าทำการป้อนรหัสผ่านอะไรไว้ได้ จากนั้นแตะ เข้าใช้
  4. ระบบจะทำการตรวจสอบ Email และรหัสผ่าน หากถูกต้องจะเข้าหน้าหลักเพื่อใช้งานต่อไป
  5. กรณีป้อน Emailหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้ง หรือกล่องข้อความแจ้ง และให้ทำการใส่ใหม่อีกครั้ง

.


ตัวอย่างคลิปการลงทะเบียนกับ Wholay
.