การ Verify

หลังติดตั้ง Wholay และลงทะเบียนแล้วผู้เข้าใช้สามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยแตะ โพสต่าง ๆ ในระบบได้ แต่จะไม่สามารถสร้างโพส ให้ใจ หรือทำฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในระบบได้

การลงทะเบียนสามารถทำได้จาก Email Address และหมายเลขโทรศัพท์ หลังผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนแล้วจึงจะใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้

ผู้ลงทะเบียนในระบบจะเป็นได้ทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางการสร้างโพสในระบบ

.

 ขั้นตอนการ Verify

1. เรียกเข้าหน้าบัญชีผู้ใช้งาน สามารถสังเกตที่สัญลักษณ์ ในหัวข้อต่างๆ กรณีเป็นเครื่องหมายตกใจ นั่นหมายถึง ยังไม่ได้ทำรายการ หรือใส่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามหัวข้อนั้น และหลังทำการ Verify หรือใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะเปลี่ยนภาพสถานะให้

2. เมื่อต้องการ Verify E-mail ให้แตะในช่อง E-mail จะปรากฎหน้าต่าง E-mail Verification ดังภาพ

3. ในหน้า E-mail Verification แตะที่ปุ่ม Verify เพื่อให้ระบบส่ง Link สำหรับ Verify ไปยัง E-mailที่ลงทะเบียนไว้ และมีข้อความแจ้ง

4. เรียกเข้าหน้า Browser หรือ E-mail เพื่อเปิด Email ที่ได้รับ แล้ว ทำการ แตะ Link ที่ได้รับใน E-mail

.

5. หลังแตะแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ยืนยัน

6. หลังแตะแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ยืนยัน


 ขั้นตอน Email หมายเลขโทรศัพท์

  1. เรียกเข้าหน้าบัญชีผู้ใช้งาน สามารถสังเกตที่สัญลักษณ์ ในหัวข้อต่างๆ กรณีเป็นเครื่องหมายตกใจ นั่นหมายถึง ยังไม่ได้ทำรายการ หรือใส่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามหัวข้อนั้น และหลังทำการ Verify หรือใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะเปลี่ยนภาพสถานะให้

2. เมื่อต้องการ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ให้แตะในช่อง หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเรียกเข้าหน้า Verify หมายเลขโทรศัพท์

3. กดส่ง SMS เพื่อให้ระบบส่ง OTP ไปหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

4. หลังได้รับ SMS ให้ระบุเลข OTP ที่ได้รับในหน้าจอ โดยมีระยะเวลาในการระบุ 1 นาที กรณีระบุไม่ทันสามารถเรียกเข้ามาใส่ใหม่ได้ โดย OTP จะมีกำหนดระยะเวลาในการใช้งานไว้

5. หลังทำการระบุ OTP แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบ หากถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะให้ กรณีระบุไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งให้ระบุอีกครั้ง

.